உனைக் காண வந்தேன் ராகம் : கானடா

Shoutbox

Use this Chat exchange to air your thoughts!
radha: Thirupavai--வேத வேதாந்தங்களின் பிழிவு இதில் உள்ளது. மிகப் பெரிய ஆலமரத்தின் வித்து மிகச் சிறியதாக உள்ளது போன்று, திருப்பாவை வேதமனைத்துக்கும் வித்து. ஆண்டாளே, சர்வகாரணபூதனான பகவானை வெள்ளத்தரவில் துயலமர்ந்த வித்து என்கிறாள். அவனை அறிவதற்கான ‘வித்து’ திருப்பாவ Dec 16, 2018 3:23:55 GMT 5.5
radha: வேத வேதாந்தங்களின் பிழிவு இதில் உள்ளது. மிகப் பெரிய ஆலமரத்தின் வித்து மிகச் சிறியதாக உள்ளது போன்று, திருப்பாவை வேதமனைத்துக்கும் வித்து. ஆண்டாளே, சர்வகாரணபூதனான பகவானை வெள்ளத்தரவில் துயலமர்ந்த வித்து என்கிறாள். அவனை அறிவதற்கான ‘வித்து’ திருப்பாவை.

Read mor
Dec 16, 2018 3:24:24 GMT 5.5
mganesan6767: Pranams.. I am M Ganesan from Tiruchy, a State Govt employee, male/50 yrs... request to help me as I am new to this forums and of this kind...thanks in advance..any one from or inand around tiruchy Dec 25, 2018 10:10:38 GMT 5.5
sek: Thanks for taking me as one of your member in this forum with great blessings of periyava. My name is sekar but I have tried somany times but it is accepted only sek for registration. I am so happy if it is not get shake. Jan 4, 2019 16:55:46 GMT 5.5
sandythosh: Namaskaram.. I am Santhosh , currently from Mylapore, Chennai. Hail from Mannachanallur,Trichy. Jan 5, 2019 20:29:13 GMT 5.5
sandythosh: Happy to be here as a member in periva family. Periva Sharanam Jan 5, 2019 20:29:52 GMT 5.5
geetha61: Iam Geetha from Mumbai. Iam Happy to be as a member in this Periva Family. Periyava Sharanam. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jan 5, 2019 21:41:18 GMT 5.5
marshri: Am Shriram from Nanganallur. Namaskarams to Periyava - The only word to save any living being in any planet. Jan 22, 2019 14:06:42 GMT 5.5
mysorekumar1957: Good Morning to the forum. I want to learn sanskrit through Tamil. Please help and direct me. Jan 27, 2019 8:24:31 GMT 5.5
murli: very happy to be a member of this forum. I have placed a request to permit me to perform Guru Pooja. I pray that my request is accepted by Mahaperiyava Feb 1, 2019 22:40:02 GMT 5.5
ponnidevotee: Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara Feb 19, 2019 11:58:10 GMT 5.5
muraliganapathy: Thank you for the opportunity to become member of this holy forum on my b'day.., namaskaram to all members! Mar 11, 2019 7:21:24 GMT 5.5
nthenmolle: Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara! Happy to be here as a member in Maha Periyava's family. Periyava Saranam! Mar 14, 2019 9:39:17 GMT 5.5
ravi13: Hello everyone, I am Ravi Iyer. I live in Brisbane, Australia with my family. I am happy to be part of this forum. Jeya jeya Shankara, Hara hara Shankara Mar 23, 2019 3:47:25 GMT 5.5
koushikma: pranam. today very blessed day. Apr 8, 2019 8:41:19 GMT 5.5
koushikma: namuku edu venumo ada ammavatam thara thayara irkum thiruvadi maha periva charanam. ellam unake arpanam. Apr 8, 2019 8:42:27 GMT 5.5
mail2nc: Guruvadi Charanam Thiruvadi charanam. My humble pranams to everyone in this forum. Today is a blessed day as I chanced to see this forum and immediatly became a member. Periava charanam Apr 11, 2019 21:38:04 GMT 5.5
balangopi: Maha Periyava Thiruvadi Saranam. My most reverence Namaskaram to all the members of this forum. Thank you for accepting me as a member. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Apr 19, 2019 23:09:08 GMT 5.5
kalyan1: Thanks for the welcome and truly blessed to be part of this forum. Best Regards Apr 26, 2019 11:14:31 GMT 5.5
koushikma: i am expecting ur dharsan to my child. guide him and be the blessed day Apr 29, 2019 9:57:45 GMT 5.5