பாமரர் தேவாரம்: திருநெல்வேலி

Shoutbox

Use this Chat exchange to air your thoughts!
sandythosh: Namaskaram.. I am Santhosh , currently from Mylapore, Chennai. Hail from Mannachanallur,Trichy. Jan 5, 2019 20:29:13 GMT 5.5
sandythosh: Happy to be here as a member in periva family. Periva Sharanam Jan 5, 2019 20:29:52 GMT 5.5
geetha61: Iam Geetha from Mumbai. Iam Happy to be as a member in this Periva Family. Periyava Sharanam. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jan 5, 2019 21:41:18 GMT 5.5
marshri: Am Shriram from Nanganallur. Namaskarams to Periyava - The only word to save any living being in any planet. Jan 22, 2019 14:06:42 GMT 5.5
mysorekumar1957: Good Morning to the forum. I want to learn sanskrit through Tamil. Please help and direct me. Jan 27, 2019 8:24:31 GMT 5.5
murli: very happy to be a member of this forum. I have placed a request to permit me to perform Guru Pooja. I pray that my request is accepted by Mahaperiyava Feb 1, 2019 22:40:02 GMT 5.5
ponnidevotee: Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara Feb 19, 2019 11:58:10 GMT 5.5
muraliganapathy: Thank you for the opportunity to become member of this holy forum on my b'day.., namaskaram to all members! Mar 11, 2019 7:21:24 GMT 5.5
nthenmolle: Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara! Happy to be here as a member in Maha Periyava's family. Periyava Saranam! Mar 14, 2019 9:39:17 GMT 5.5
ravi13: Hello everyone, I am Ravi Iyer. I live in Brisbane, Australia with my family. I am happy to be part of this forum. Jeya jeya Shankara, Hara hara Shankara Mar 23, 2019 3:47:25 GMT 5.5
koushikma: pranam. today very blessed day. Apr 8, 2019 8:41:19 GMT 5.5
koushikma: namuku edu venumo ada ammavatam thara thayara irkum thiruvadi maha periva charanam. ellam unake arpanam. Apr 8, 2019 8:42:27 GMT 5.5
mail2nc: Guruvadi Charanam Thiruvadi charanam. My humble pranams to everyone in this forum. Today is a blessed day as I chanced to see this forum and immediatly became a member. Periava charanam Apr 11, 2019 21:38:04 GMT 5.5
balangopi: Maha Periyava Thiruvadi Saranam. My most reverence Namaskaram to all the members of this forum. Thank you for accepting me as a member. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Apr 19, 2019 23:09:08 GMT 5.5
kalyan1: Thanks for the welcome and truly blessed to be part of this forum. Best Regards Apr 26, 2019 11:14:31 GMT 5.5
koushikma: i am expecting ur dharsan to my child. guide him and be the blessed day Apr 29, 2019 9:57:45 GMT 5.5
venkat24771: I am new member and am seeking to download the song " Paarthukkitte Irukka Thonuthu " May 8, 2019 14:58:21 GMT 5.5
venkat24771: will someone please guide me ? May 8, 2019 14:58:36 GMT 5.5
madambakkamshanks: பிடி அரிசி சேகரிப்போர் மற்றும்
மாதந்தோறும்
அனுஷ பூஜை செய்யும் மஹா பெரியவாளின் பக்தர்களின் முகவரிகளை தெரிவித்தால் அவர்களுக்கும் சங்கரானந்தம் - 12 வது தொகுப்பினை தபாலில் அனுப்பி வைக்க
கடமை பட்டுள்ளேன்.

WHATSAPP UR POSTAL ADDRESS TO 9940447437.
May 12, 2019 9:12:13 GMT 5.5
madambakkamshanks: FOR PARTHUKITTE IRUKKA THONODHU SONG WHATSAPP ME JI... 9940447437 May 12, 2019 9:18:47 GMT 5.5